Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring-om du henne rätt kan bära-om du bär henne rätt

Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring-om du henne rätt kan bära-om du bär henne rätt

Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring

Ett forum för diskussion kring konstnärerna och deras situation i Sverige. Svensk kulturpolitik sett med konstnärs och med politikers ögon. Vill du också skriva här? Skicka mig ett mail-så får du ett eget konto på denna blog.Välkommen.

Gemensam välfärd

Kulturpolitik sett från gräsrotsnivåPosted by Eva Lindgren 2007-04-22 18:36:01
http://www.gemensamvalfard.se/index.php?page_id=46Stoppa utförsäljningen av våra sjukhus. Värna om det gemensamma.Skriv under petitionen.
  • Comments(0)//frihet.maskdesign.se/#post24