Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring-om du henne rätt kan bära-om du bär henne rätt

Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring-om du henne rätt kan bära-om du bär henne rätt

Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring

Ett forum för diskussion kring konstnärerna och deras situation i Sverige. Svensk kulturpolitik sett med konstnärs och med politikers ögon. Vill du också skriva här? Skicka mig ett mail-så får du ett eget konto på denna blog.Välkommen.

VAD ÄR KONST??

Kulturpolitik sett från gräsrotsnivåPosted by Eva Lindgren 2007-04-08 11:20:13

Vad är konst!

" Alla krig börjar i människohuvuden. 

Och freden håller till på samma ställe. 

Att syssla med konst är 

ett fredsarbete som räcker till. 

Den äkta konsten undervisar oss om de äkta livsvärdena, 

och bara i dem finns det stadga att motså malströmmen vi befinner oss i. "

Ur "Bara Konst" artikeln "Information, 12-11-1957" 

R Broby-Johansen

"Konst är ett uttryck för samtiden."

Ur "Bara Konst" R Broby-Johansen

"Det går inte att använda – då är det konst" 

Skattemyndigheten enligt Roland Haeberlein


"Det går inte att sälja – då är det bra konst."

Anonym


"Konst är någonting som en person som kallar sig 

konstnär påstår är konst och som han lyckas övertyga minst en annan 

person om."

Aftonbladet 20-04-04 Pierre Bourdieu


"I dont worry about art or life. I mean, the war and the bomb worry me but usually there´s not much you can do about them. I´ve represented it in some of my films and I´m going to try and do more. 

Money doesn´t worry me, either, though I sometimes wonder where is it? Somebody´s got it all!"

"Jag bryr mig varken om konsten eller livet. Det är klart att kriget och bomben bekymrar mig men i regel är det inte så mycket man kan göra åt det. Jag har framställt detta i några av mina filmer och jag skall försöka göra det igen. Pengar bekymrar mig heller inte även om jag ibland undrar var dom finns? Någon har alltihop!"

Andy Warhol/ Katalogen till utställningen på Moderna Muséet 1968


"My art, what do you want to say about it? Do you think you can explain the merits of a picture to those who don´t see them?....I think that literature has only done harm to art. You puff out the artist with vanity you inculate the taste for notoriety, and thats it all; you do not advance public taste by one jot ..despite all your scribbling it never was in a worse state than it is at present...Dites?"

Edgar Degas till en irländsk journalist 18.. 

"Degas by Degas" 1990

Vad är konst? Skriv en kommentar om vad konst är enligt dig!

  • Comments(0)//frihet.maskdesign.se/#post23