Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring-om du henne rätt kan bära-om du bär henne rätt

Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring-om du henne rätt kan bära-om du bär henne rätt

Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring

Ett forum för diskussion kring konstnärerna och deras situation i Sverige. Svensk kulturpolitik sett med konstnärs och med politikers ögon. Vill du också skriva här? Skicka mig ett mail-så får du ett eget konto på denna blog.Välkommen.

Blogelände

Kulturpolitik sett från gräsrotsnivåPosted by Eva Lindgren 2007-03-21 11:59:25
Vem ska hinna läsa alla dessa bloggar? Detta med bloggar är som samhället i helhet just nu. Alla är i sitt eget centrum och ingen vill delta i det gemensamma. Som en jättelik kåkstad med små hus i wellpapp, där alla lappar på sin egen lilla låda, (kanske just den elektronik låda som visas i reklamen). Så gör även jag! Än så länge. När det regnar blir lådorna blöta, och blåser det så blåser de bort. Reinfeldt land, som har USA som förebild. Med Bildt som utrikesminister. Bildt som deltagit i USAs diskussioner inför invasionen av Irak genom sitt arbetet i styrelsen för Committee for the Liberation of Iraq, en internationell organisation som förespråkade invasionen av IRAK 2003, har aktiportöljer i krigsindustrin, optioner i Vostok Nafta och LUNDIN oil. Har han inte sitt aktieägande synligt ägs det av bulvaner. Som moderat vill han helst tjäna sina egna intressen och allt det allmänna ska monteras ned. Bara de starkaste ska överleva i Reinfeldts och Bildts land. Alliansen är frihandelsivrarna som vill öka invandringen. Det är inte av humanitära skäl de vill importera slavar från Polen och Kina. Hushållsnära slavar som kan utföra hushållsnära tjänster. Nej dessa personer ska skapa konkurrens på svensk lönemarknad så att lönerna pressas ner ordentligt, så att vi hamnar på samma nivår som låglöneländer som Kina och Polen. Alliansen lägger ner allt statligt ägande som förut garanterat att vissa jobb stannat i Sverige. Tömmer statens kistor och delar ut till våra politiker och aktieägare.... Snart ligger vi alla på gatan i ett hus av wellpapp, om vi inte kan stoppa regeringens nedmontering av det svenska samhället i allmänhet och nedmontering av möjligheterna för konstnärerna och kulturen i synnerhet. Är det inte dags att vi konstnärer försöker hitta forum där vi kan gå samman och mötas öga mot öga och enas om hur vi ska gå vidare med våra krav på social trygghet och bättre chanser till att skaffa en utkomst från vår proffession. Denna blog var avsedd som en förberedelse för en större samling, att vi här skulle kunna se och syna de argument som finns i omlopp, och väga dessa mot varandra för att stärka oss i vår egen argumentation och ta oss ur den låsta positionen. Men nu har vi läst på tillräckligt. Låt oss ta nästa steg till att samla oss och ställa krav på de som styr detta landet. En hel yrkeskår ska inte behöva leva på mindre än existensminimus i ett land som flödar av rikedomar - det är dags att de som har börjar betala den verkliga notan till konstens upphovsmän, inte som nu: till dess profitörer. Hoppas att vi kan ses under våren för ett nästa steg.
  • Comments(0)//frihet.maskdesign.se/#post22