Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring-om du henne rätt kan bära-om du bär henne rätt

Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring-om du henne rätt kan bära-om du bär henne rätt

Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring

Ett forum för diskussion kring konstnärerna och deras situation i Sverige. Svensk kulturpolitik sett med konstnärs och med politikers ögon. Vill du också skriva här? Skicka mig ett mail-så får du ett eget konto på denna blog.Välkommen.

Arkitekterna stoppar konstnärerna

Kulturpolitik sett från gräsrotsnivåPosted by Eva Lindgren 2007-03-03 13:35:11

Hej Eva!

Så otroligt mycket att läsa och ta del av! Blir det något resultat av all denna tankemöda?

I all stillsamhet tycker jag att stipendierna ska vara demokratiska-vilket de inte är. Vi lever i en demokrati! Eller skrota dom som sagt, och inför det andra systemet. Dessutom vore det väl ganska enkelt att göra 1%-regeln till en lag, vilket den var avsedd att vara. Som det nu är kringgås den alltför lätt. Byggherrar vill ofta ha utsmyckningar, men arkitekterna bestämmer i praktiken. Därför får vi inga jobb. Arkitekturen är den högsta konsten, anser de.

Blir det någon uppföljning av mötet den 25/1 på KKV? Kulturhusdebatten ????????????????

Hälsningar,

Kersti Biuw.

  • Comments(0)//frihet.maskdesign.se/#post20